Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AQUA S.A. – 18 czerwca 2019 r.

  • Porządek obrad, projekty uchwał i formularze dla akcjonariuszy – zgłoszone raportem EBI/5/2019

– sprawozdania – ogłoszone raportem rocznym – EBI/3/2019

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. w dniu 18-06-2019

– Uchwały ZWZA AQUA S.A.:

 

– Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.

Akcjonariusz: Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA: Udział w liczbie głosów na ZWZA: Udział w ogólnej liczbie głosów:
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map