Drogi i autostrady

Drogi i autostrady 3 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i budowę ulicy Obornickiej na odcinku od wiaduktu Gabriela Narutowicza do Ronda Obornickiego – 2009-2012 Projekt modernizacji ul. Bukowskiej w Poznaniu na odcinku od projektowanego...

Oczyszczalnie Ścieków

Oczyszczalnie Ścieków 3 Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów na Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Poznania  – Koziegłowy – wykonanie dokumentacji powykonawczych – 2010-2011 Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacja oczyszczalni ścieków w...
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map