Magistrale przesyłowe

Magistrale przesyłowe 3 AQUA S.A. wykonała projekty wielu magistral przesyłowych różnych mediów, wody, ścieków, ropy naftowej, oraz jako lider konsorcjum realizację rurociągu tłocznego ścieków w Poznaniu oraz odcinka III nitki rurociągu ropy naftowej...

Wodociągi

Wodociągi 3 Opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Kórnik – 2012 r. Studium Infrastruktury wodociągowej I kanalizacyjnej Aglomeracji Poznańskiej – 2009 r. AQUANET SA. w Poznaniu; Projekt budowlano –...

Ujęcia Wody

Ujęcia Wody 3 Wykonanie odbudowy i modernizacji stawów infiltracyjnych na Ujęciu Dębina w Poznaniu – 2010 r. – Zleceniodawca – Aquanet Wstępna koncepcja przebudowy i modernizacji ujęć Mosińskich – ogólna wydajności ujęć 155.500m3/d – studnie promieniste czerpiące...

Stacje Uzdatniania Wody

Stacje Uzdatniania Wody 3 Projekt budowlany i projekt wykonawczy budynku pompowni drugiego stopnia obejmujący instalacje pomp drugiego stopnia, instalację do dezynfekcji wody oraz instalację do wytwarzania  próżni, projekt modernizacji budynku chlorowni Cl2 wraz...

Kanalizacja

Kanalizacja 3 Modernizacja komór przelewowych w ulicy Królowej Jadwigi w Poznaniu – 2013 r. – Aquanet Aglomeracja Poznań: Budowa Przepompowni Ścieków “Hetmańska” wraz z rurociągami tłocznymi w Poznaniu – 2013 r. – Aquanet – realizacja inwestycji PB i PW kolektora...
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map