Profil_dzialalnosci

AQUA S.A. świadczy specjalistyczne usługi projektowe w zakresie inżynierii technicznej na terenie całego kraju, a jej wieloletnie doświadczenie w branży zaowocowało uzyskaniem najsilniejszej pozycji rynkowej w Wielkopolsce. Działalność spółki dotyczy wszystkich faz procesu projektowego i obejmuje w szczególności:

 • opracowania studialne i koncepcyjne,
 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • prace geodezyjno-kartograficznych, m.in. tworzenie map zasadniczych w wersji papierowej i numerycznej oraz map ewidencyjnych,
 • badania geotechniczne i hydrogeologiczne,
 • operaty wodno-prawne,
 • opracowywanie projektów budowlanych oraz wykonawczych,
 • opracowania kosztorysowe i specyfikacje techniczne,
 • pełnienie nadzoru autorskiego i technicznego,
 • ekspertyzy, opinie i oceny techniczno-ekonomiczne.

 

AQUA S.A. specjalizuje się w usługach dla segmentów budownictwa:

 • inżynieria wodna i ochrona środowiska,
 • infrastruktura przesyłowa,
 • infrastruktura dróg i autostrad.
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map