Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AQUA S.A. – 02 grudnia 2013 r.

  • Porządek obrad, projekty uchwał i formularze dla akcjonariuszy – zgłoszone raportem EBI/26/2013

Zawiadomienie o połączeniu i ogłoszenie o zwołaniu NWZA – pełny tekst, zawiera ogłoszenie, projekty uchwał (pdf)

Formularz pełnomocnictwa na NWZA 2013 (doc)

Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na NWZA 2013 (doc)

  • Materiały na NWZA

– regulaminy

Regulamin Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. (pdf)

Regulamin Rady Nadzorczej AQUA S.A. (pdf)

– sprawozdania

  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. w dniu 02-12-2013

– Uchwały NWZA AQUA S.A.:

Uchwały NWZA AQUA S.A. 2013-12-02 (pdf)

– Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA AQUA S.A.

Akcjonariusz: Liczba głosów z posiadanych akcji

na NWZA:

Udział w liczbie głosów

na NWZA:

Udział w ogólnej

liczbie głosów:

Aqua Due sp. z o.o. 710.770 97,9% 81,7%
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map