Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AQUA S.A. – 5 lutego 2014 r.

  • Porządek obrad, projekty uchwał i formularze dla akcjonariuszy – zgłoszone raportem EBI/2/2014

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA – pełny tekst, zawiera ogłoszenie, projekty uchwał (pdf)

Formularz pełnomocnictwa na NWZA 2014 (doc)

Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na NWZA 2014 (doc)

  • Materiały na NWZA

– regulaminy

Regulamin Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. (pdf)

Regulamin Rady Nadzorczej AQUA S.A. (pdf)

– projekt tekstu jednolitego statutu

Statut_AQUA_SA_tekst_jednolity_2014-propozycja (pdf)

 

  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. w dniu 5-2-2014

– Uchwały NWZA AQUA S.A.:

Uchwaly_NWZA_AQUA_SA_20140205.pdf

Załączniki do uchwał:

Statut_AQUA_SA_tekst_jednolity_2014.pdf

 

– Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA AQUA S.A.

Akcjonariusz:

Liczba głosów z posiadanych akcji

na NWZA:

Udział w liczbie głosów

na NWZA:

Udział w ogólnej

liczbie głosów:

Bartłomiej Krasicki 14467 21,46% 0,92%
Robert Białczyk 34168 50,69% 2,18%
Józef Andrzej Kozikowski 8766 13,01% 0,56%
Jacek Krzyżaniak 10000 14,84% 0,64%
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map