Projekty Ujęcia Wody
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Ujęcia Wody

 • Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy modernizacji ujęcia wody powierzchniowej "Sowiniec- Krajkowo" dla Stacji Uzdatniania Wody "Mosina", ujecie wody powierzchniowej z rz. Warty (10 000m3/d), pompownia wody rzecznej, stawy infiltracyjne, ujecia wody infiltracyjnej, rurociągi wody, kanały, budowla upustowo - piętrząca, 2004 r. Zleceniodawca - Aquanet.

 • Wielowariantowa koncepcja techniczna zaopatrzenia w wodę Os.Smochowice w Poznaniu dla 25 600 mieszkańców, Q= 7 600 m3/d - stacja uzdatniania, pompownie sieciowe, zbiorniki, sieć wodociągowa. - 1994 r - Zleceniodawca - P.W.i K w Poznaniu

 • Program projektowy budowy ujęcia wody i jej uzdatniania w warstwie wodonośnej dla m.Elbląga, Q= 24 000 m3/dobę. 1993-1994 r - Zleceniodawca - P.W.i K w Elblągu

 • Prace badawcze i rozruch studni promienistej j.w. 1993 r - Zleceniodawca - P.W.i K w Poznaniu

 • Projekt techniczny rozbudowy ujęcia wody podziemnej dla m. Poznania w Krajkowie
  Q = 20 000 m3/d. 1992-1993 r - Zleceniodawca - P.W.i K w Poznaniu

 • Projekt techniczny rozbudowy studni promienistej ujęcia wody dla m. Poznania
  Q = 22 000 m3/d. - 1992-1993 r - Zleceniodawca - P.W.i K w Poznaniu
 • Prace badawcze i ich realizacja związana z dekolmatacją dna rz.Warty na ujęciach wody w Mosinie w celu zwiększenia wydajności. - 1992 r - Zleceniodawca - P.W.i K w Poznaniu

 • Zebranie kilkunastu ofert linii chlorowania wody i ich analiza dla SUW 'Wiśniowa' i SUW 'Mosina'. -1992 - Zleceniodawca - P.W.i K w Poznaniu

 • Projekt techniczny, Zakładu Uzdatniania Wody dla m.Śremu,
  Q= 30 000 m3/d - 1991 r. Zleceniodawca - Urząd Miejski w Śremie

Logowanie