Projekty Oczyszczalnie Ścieków
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Oczyszczalnie Ścieków

 • Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów na Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Poznania  – Koziegłowy – wykonanie dokumentacji powykonawczych - 2010-2011

 • Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borówcu
  4 000 m3/d. Zleceniodawca  AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu. Projekt 2007- 2009 r.

 • PB z elementami PW modernizacji LOŚ przy ul. Serbskiej w Poznaniu z pozwoleniem wodno-prawnym oraz decyzją pozwolenia na budowę 2006 - 2010 r.

 • Rozruch Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu - 2006 - 2009 r.

 • Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadu dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, przepustowość instalacji do termicznego suszenia: 74.800 kg s.m./d; moc elektryczna zespołów gazogeneratorów: 2 x 1050 kW + 1 rezerwowy. Projekt do 2006 r.

 • Projekt wykonawczy modernizacji i rozbudowy Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu.
  Qśrd = 40 500 m3/d. Projekt do 2006 r., realizacja do 2009 r.

 • Projekt budowlano-wykonawczy Oczyszczalni ścieków w m. Szlachęcinie.

Qśrd = 5 000 m3/d. Zleceniodawca  AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu. 2002 - 2004 r.

Nominacja do tytułu "Modernizacja roku 2004"
 • Koncepcja i PT modernizacji cz. biologicznej O.Ś. w Gnieźnie - 2002 r.
 • Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu.
  Qśrd = 40 500 m3/d. Zleceniodawca  AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu. 2001 r.

 • ZTE i PT modernizacji oczyszczalni ścieków dla Gorzowa Wlkp.
  Q= 38 700 m3/d - 1995/1996 - zleceniodawca P.W.i K - Gorzów Wlkp.

 • Przeprowadzenie rozruchów oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu i Grodzisku. 1993 r.

 • PT modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych dla m. Gniezna,
  Q=20 000 m3/d - 1995 r - Zleceniodawca - P.W.i K w Gnieźnie

 • Projekt techniczny oczyszczalni ścieków sanitarnych dla m. Pobiedziska,
  Q=1400m3/d - 1993-1994 Zleceniodawca - Urząd Gminy w Pobiedziskach

 • Projekt techniczny oczyszczalni ścieków sanitarnych dla m.Słubic,
  Q= 4 300 m3/d - 1994/95 r - Zleceniodawca - Urząd Miejski w Słubicach

 • Projekt techniczny oczyszczalni ścieków sanitarnych dla m.Chodzieży,
  Q=8 000m3/d - 1993-1995 r. - Zleceniodawca - Urząd Miejski w Chodzieży

 • Koncepcja i Projekt budowlano - wykonawczy oczyszczalni ścieków sanitarnych dla m.Kalisza, opracowana przez PPiU 'AQUA' i firmę holenderską DHV. - 1994 r
  Q= 40 000 m3/d - Zleceniodawca - Spółka Wodno-Ściekowa 'Prosna'

Tytuł "Modernizacja roku 2001"

Logowanie