Informacje od akcjonariusza pełniącego obowiązki zarządcze o transakcjach
Zarząd AQUA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29.09.2020r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. Sławomira Ziemskiego pełniącego funkcje zarządcze jako członek Rady Nadzorczej Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta. W załączeniu treść zawiadomienia.
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu
Załączniki:

Zawiadomienie o transakcjach – Sławomir Ziemski (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map