Informacje od akcjonariusza o wygaśnięciu zastawu na akcjach
Zarząd AQUA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23.09.2019 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. Józefa Kozikowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta zawiadomienie o wygaśnięciu zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Załączniki:

Powiadomienie o transakcjach – wygaśnięcie zastawu Józef Kozikowski (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map