Informacje od akcjonariusza pełniącego obowiązki zarządcze o transakcjach
Zarząd AQUA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 02.06.2022r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. Sławomira Ziemskiego pełniącego funkcje zarządcze jako członek Rady Nadzorczej Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta. W załączeniu treść zawiadomienia.
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarząd
Załączniki:Zawiadomienie_o_transakcjach_S_Ziemski-pdf_453497 (pdf)
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map