Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA AQUA S.A.

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 05 lutego 2014 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZA wyniosła: 67.401 co stanowi 4,3% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz: Bartłomiej Krasicki
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA:  14467
Udział w liczbie głosów na NWZA: 21,46%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 0,92%

Akcjonariusz: Robert Białczyk
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA:  34168
Udział w liczbie głosów na NWZA: 50,69%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 2,18%

Akcjonariusz: Józef Andrzej Kozikowski
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA:  8766
Udział w liczbie głosów na NWZA: 13,01%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 0,56%

Akcjonariusz: Jacek Krzyżaniak
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA:  10000
Udział w liczbie głosów na NWZA: 14,84%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 0,64%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – ZWZA lista powyżej 5 % oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map