Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Zarząd Spółki AQUA S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji przydzieliła Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym od dnia 11 sierpnia 2010 roku AQUA S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map