Zarządzenie przerwy w obradach ZWZA

Zarząd spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informuje, że obradujące w dniu 28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zarządziło przerwę w obradach do dnia 25 lipca 2012 roku do godz. 12:00.

Po przerwie Walne Zgromadzenie wznowi obrady w miejscu jego zwołania, w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 6   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map