Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A, B, C i D

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2010 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Rynku NewConnect na 10 września 2010 roku dla:

– 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
– 230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
– 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Jednocześnie został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zaprzestanie notowania 90.000 PDA (praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D) na rynku NewConnect po sesji w dniu 9 września 2010 roku, pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii D na dzień 10 września 2010 roku.

Podstawa prawna:

par 3 ust. 1 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map