Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 05.02.2014 r.

Zarząd AQUA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki AQUA S.A. które odbyło się w dniu 05.02.2014 r.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki: Uchwaly_NWZA_AQUA_SA_20140205.pdf

Załączniki do uchwał:

Statut_AQUA_SA_tekst_jednolity_2014.pdf

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map