Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 23.06.2016 r.

Zarząd AQUA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AQUA S.A. które odbyło się w dniu 23.06.2016 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki: Uchwaly_ZWZA_AQUA_SA_20160623.pdf

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map