Powołanie członków Rady Nadzorczej AQUA S.A.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 lutego 2014 roku podjęto uchwały na mocy których na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się 05.02.2014 r. i trwającą 3 lata, do 05.02.2017 r. zostali powołani:

pan Piotr Bednarski,

pani Monika Łaganowska,

pani Joanna Porządna,

pani Maria Walkowiak,

pan Włodzimierz Walkowiak.

 

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje z życiorysami nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

informacja_ASO_Piotr_Bednarski.pdf

informacja_ASO_Joanna_Porzadna.pdf

informacja_ASO_Monika_Laganowska.pdf

informacja_ASO_Maria_Walkowiak.pdf

informacja_ASO_Wlodzimierz_Walkowiak.pdf

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map