Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 5 lutego 2014 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez obydwie strony umowa z Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni z siedzibą w Poznaniu o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, zawarta w dniu 21 stycznia 2014 roku.
Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Kancelarię CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni usług Autoryzowanego Doradcy w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela spółki AQUA S.A. serii E do obrotu w alternatywnym systemie na rynku „New Connect” Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do pierwszego dnia notowania akcji serii E na rynku Newconnect  GPW.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map