Ogłoszenie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 marca 2013 roku na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.
Pełny tekst ogłoszenia, w tym projekty uchwał, oraz formularze dla Akcjonariuszy w załącznikach do raportu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania w sprawie udzielenia Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wsparcia finansowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu udzielenia wsparcia finansowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wsparcia finansowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy w sprawie udzielenia zabezpieczeń.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA AQUA SA – 2013 – pełny tekst ogłoszenia (pdf)

Formularz pełnomocnictwa NWZA 2013 (pdf)

Formularz instrukcji do głosowania przez pełnomocnika NWZA 2013 (pdf)

 

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 marca 2013 roku na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.
Pełny tekst ogłoszenia, w tym projekty uchwał, oraz formularze dla Akcjonariuszy w załącznikach do raportu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania w sprawie udzielenia Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wsparcia finansowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu udzielenia wsparcia finansowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wsparcia finansowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy w sprawie udzielenia zabezpieczeń.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map