Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 24 marca 2011r. powziął informację o rezygnacji, z powodów osobistych, z dalszego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej AQUA S.A. przez Pana Leszka Sikorę.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map