Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok.

Zarząd AQUA S.A., w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 31.01.2012 r. raportu
bieżącego numer 1/2012 dotyczącego harmonogramu publikowania raportów okresowych w
2012 roku, informuje, że przekazanie raportu rocznego za rok obrotowy 2011
zostanie dokonane w dniu 15 marca br., a nie jak zostało to opublikowane w raporcie EBI nr
1/2012 w dniu 6 marca br.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 pozostają niezmienione, w związku z tym aktualny terminarz przekazywania raportów okresowych przedstawia się następująco:

Raport za IV kwartał 2011 r. – 14.02.2012r.

Raport za I kwartał 2012 r.   – 15.05.2012r.

Raport za II kwartał 2012 r.  – 14.08.2012r.

Raport za III kwartał 2012 r. – 14.11.2012r.

Raport roczny:

Raport roczny za 2011 r.  – 15.03.2012r.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map