Zarząd AQUA S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

Raport za IV kwartał 2012 r. – 14.02.2013r.

Raport za I kwartał 2013 r.   – 15.05.2013r.

Raport za II kwartał 2013 r.  – 14.08.2013r.

Raport za III kwartał 2013 r. – 14.11.2013r.

Raport roczny:

Raport roczny za 2012 r.  – 07.03.2013r.

 

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map