Zawarcie istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 25.11.2011 otrzymał podpisaną przez kontrahenta, PBG ENERGIA Sp. z o.o.” z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, należącego do grupy kapitałowej PBG, umowę, której przedmiotem są roboty budowlane oraz rozruch elektrowni biogazowej.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie 3 450 000,00 złotych netto (trzytysiąceczterystapięćdziesiąt tysięcy 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług., i w związku z tym przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

21/2011

Zawarcie istotnej umowy

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 25.11.2011 otrzymał podpisaną przez kontrahenta, PBG ENERGIA Sp. z o.o.” z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, należącego do grupy kapitałowej PBG, umowę, której przedmiotem są roboty budowlane oraz rozruch elektrowni biogazowej.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 25.11.2011 otrzymał podpisaną przez kontrahenta, PBG ENERGIA Sp. z o.o.” z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, należącego do grupy kapitałowej PBG, umowę, której przedmiotem są roboty budowlane oraz rozruch elektrowni biogazowej.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie

3 450 000,00 złotych netto (trzytysiąceczterystapięćdziesiąt tysięcy 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług., i w związku z tym przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie

3 450 000,00 złotych netto (trzytysiąceczterystapięćdziesiąt tysięcy 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług., i w związku z tym przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map