Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą

Zarząd AQUA S.A. („Emitent”) informuje, że w wyniku wypowiedzenia umowy przez Emitenta w dniu 31 października 2011 roku nastąpi rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, która została zawarta w dniu 28 kwietnia 2010 roku z Trigon Dom Maklerski S.A.

Ponadto, Emitent informuje, że w trakcie ponad rocznej współpracy z Trigon Dom Maklerski S.A. nabrał doświadczenia, pozwalającego wypełniać swoje obowiązki informacyjne samodzielnie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map