Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 18.06.2013 r.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 24.06.2013 r. otrzymał protokoł notarialny z odbytego WZA i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki AQUA S.A. które odbyło się w dniu 18.06.2013 r.

Jednocześnie Zarząd AQUA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki AQUA S.A. odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 5 porządku obrad „Wybór Komisji Skrutacyjnej”, oraz pkt. 15 porządku obrad  „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.”

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 oraz § 4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Uchwały ZWZA AQUA S.A. w dniu 2013-06-18 (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map