Oferta współpracy kapitałowej.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że otrzymał ofertę współpracy kapitałowej. Potencjalnym partnerem jest wiodący na rynku polskim podmiot budowlany. Decyzje co do dalszej formy współpracy zostaną podjęte po zakończeniu procesu due diligence.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map