Powołanie członków Rady Nadzorczej AQUA S.A.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27.06.2011 r. podjęto uchwały na mocy których zostali powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki: p. Roman Kujawa, pani Maria Walkowiak, p. Włodzimierz Walkowiak, p. Ryszard Krasicki, p. Jacek Lisiński

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map