Prognoza finansowa na 2011 rok

Zarząd AQUA S.A. na podstawie analizy obecnego portfela zamówień oraz pozyskanych kontraktów będących na etapie końcowych negocjacji umów, prognozuje wypracowanie w roku 2011 następujących wyników finansowych:

– przychody ze sprzedaży:  20,5 mln złotych;

– zysk netto 4,1 mln złotych.

Prognoza nie obejmuje potencjalnej akwizycji, będącej przedmiotem analizy Zarządu, która może mieć dodatkowo pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Wykonanie prognozy przeprowadzane będzie przez Spółkę kwartalnie, poprzez analizę realizacji założonych budżetów.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map