Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2011 r.

Zarząd AQUA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki AQUA S.A. w dniu 27.06.2011 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Uchwaly ZWZA AQUA S.A. w dniu 2011-06-27 (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map