Harmonogram publikacji raportów okresowych spółki AQUA S.A. w roku obrotowym 2016.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

Raport za IV kwartał 2015r. – 12.02.2016r.

Raport za I kwartał 2016 r.   – 13.05.2016r.

Raport za II kwartał 2016 r.  – 12.08.2016r.

Raport za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016r.

Raport roczny:

Raport roczny za 2015 r.  – 06.05.2016r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map