Harmonogram publikacji raportów okresowych spółki AQUA S.A. w roku obrotowym 2012.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
Raport za IV kwartał 2011 r. – 14.02.2012r.
Raport za I kwartał 2012 r.   – 15.05.2012r.
Raport za II kwartał 2012 r.  – 14.08.2012r.
Raport za III kwartał 2012 r. – 14.11.2012r.
Raport roczny:
Raport roczny za 2011 r.  – 06.03.2011r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map