Harmonogram publikacji raportów okresowych spółki AQUA S.A. w roku obrotowym 2011.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2011 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

Raport za IV kwartał 2010 r. – 14.02.2011r.

Raport za I kwartał 2011 r.   – 16.05.2011r.

Raport za II kwartał 2011 r.  – 16.08.2011r.

Raport za III kwartał 2011 r. – 14.11.2011r.

Raport roczny:

Raport roczny za 2010 r.  – 11.03.2011r.

 

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map