Powołanie członków Rady Nadzorczej AQUA S.A.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25.07.2012 r. podjęto uchwałę na mocy której zostali powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki: pan Piotr Bednarski, pan Konrad Górny, pan Włodzimierz Walkowiak, pani Maria Walkowiak, pan Jacek Lisiński.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map