Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego

Zarząd AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o zmianie daty publikacji raportu okresowego rocznego za 2013 r.

Pierwotnie ustalony termin publikacji raportu, podany w “Harmonogramie przekazywania raportów okresowych spółki AQUA S.A. w roku obrotowym 2014”, przypadał na dzień 7 kwietnia 2014 roku. Aktualny termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok został ustalony na dzień 22 kwietnia 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map