Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd Spółki AQUA S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce AQUA S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 11 sierpnia 2010 r. AQUA S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

 

Podstawa prawna:

§10 Załącznika do Uchwały 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. “Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map