Powołanie członków Rady Nadzorczej AQUA S.A

Zarząd AQUA S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2017 roku podjęto uchwały na mocy których na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się 22.06.2017 r. i trwającą 3 lata, do 22.06.2020 r. zostali powołani:

pan Piotr Bednarski,

pani Monika Łaganowska,

pani Joanna Porządna,

pani Maria Walkowiak,

pan Włodzimierz Walkowiak.

 

Wszyscy wybrani byli członkami Rady Nadzorczej AQUA S.A. w poprzedniej kadencji.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje z życiorysami powołanych członków Rady Nadzorczej którzy przekazali aktualizację tych informacji. W przypadku pozostałych członków Spółka przekaże zaktualizowane informacje niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Józef Andrzej Kozikowski

Prezes Zarządu

5

Załączniki :

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map