Powołanie członków Zarządu Spółki na nową kadencję
Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną,  3-letnią kadencję wspólną rozpoczynającą się 18.06.2019 roku i trwającą do 18.06.2022 roku.

W skład Zarządu AQUA S.A. wchodzą:

– Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

– Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu
Załączniki:

Informacje ASO członka Zarządu – Józef Kozikowski (pdf)

Informacje ASO członka Zarządu – Bartłomiej Krasicki (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map