EBI/7/2010 Raport okresowy za II kwartał 2010 roku dodanie załącznika

Zarząd Emitenta AQUA S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2010 r.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załącznik: Raport za II kwartał 2010 r.

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map