EBI/3/2011 Raport okresowy za IV kwartał 2010 roku

Zarząd Emitenta AQUA S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2010r.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załącznik: Raport za IV kwartał 2010 r.

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map