Raport okresowy za II kwartał 2012 roku – korekta

Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport za II kwartał 2012r.

Raport był opublikowany w dniu 14.08.2012 przy raporcie okresowym EBI nr 14/2012.

Korekta polega na poprawieniu oznaczenia okresu sprawozdawczego, oraz uzupełnieniu rachunku zysków i strat danymi  za II kwartał. Pierwotna wersja zawierała dane wyłącznie narastająco za okres 01.01-30.06.2012.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

– Raport za II kwartał 2012 r.-korekta

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map