EBI/12/2010 Raport okresowy za III kwartał 2010 roku

Zarząd Emitenta AQUA S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2010r.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załącznik: Raport za III kwartał 2010 r.

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map