Raport okresowy za III kwartał 2017 roku
Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2017 r.
Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt.1  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Załączniki: 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map