Zmiana Statutu Spółki AQUA S.A.
Zarząd AQUA S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 sierpnia 2020 roku podjęto uchwałę, na mocy której zmieniono postanowienia Statutu Spółki. Dotychczasowa i zmieniona treść postanowień Statutu w załączonej uchwale.

Jednocześnie Zarząd AQUA S.A. informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19 sierpnia 2020 roku podjęto uchwałę ustalającą tekst jednolity Statutu Spółki. Treść uchwały i tekst jednolity Statutu przekazujemy w załączeniu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Załączniki:

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map