W nawiązaniu do komunikatu EBI/7/2021 o powołaniu Rady Nadzorczej w dniu 17.06.2021 r., Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady, na którym dokonano wyboru osób na stanowiska na bieżącą kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się 17.06.2021 r. i trwającą 3 lata, do 17.06.2024 r.
Na poszczególne stanowiska zostali wybrani:

pan Włodzimierz Walkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

pan Piotr Bednarski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

pan Sławomir Ziemski – Sekretarz Rady Nadzorczej,

pani Maria Walkowiak – Członek Rady Nadzorczej,

pan Ryszard Krasicki – Członek Rady Nadzorczej.

 

W związku z ustaleniem stanowisk powołani członkowie zaktualizują informacje z życiorysami, podając w szczególności aktualne stanowiska w Radzie Nadzorczej. Spółka przekaże zaktualizowane informacje członków Rady Nadzorczej niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map