Rezygnacja i powołanie członka Rady Nadzorczej AQUA S.A.
Zarząd AQUA S.A. informuje, że członek Rady Nadzorczej, pani Monika Łaganowska, złożyła rezygnację ze skutkiem na dzień 19 sierpnia 2020 roku. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 sierpnia 2020 roku podjęto uchwałę na mocy której do Rady Nadzorczej Spółki został powołany pan Sławomir Ziemski.

Informacje z życiorysem powołanego członka Rady Nadzorczej Spółka przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map