Zarząd AQUA S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 czerwca 2021 roku podjęto uchwały na mocy których na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się 17.06.2021 r. i trwającą 3 lata, do 17.06.2024 r. zostali powołani:

pani Maria Walkowiak,

pan Włodzimierz Walkowiak,

pan Piotr Bednarski,

pan Sławomir Ziemski,

pan Ryszard Krasicki.

Czterech z wybranych członków byli członkami Rady Nadzorczej AQUA S.A. w poprzedniej kadencji. Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje z życiorysami powołanych członków Rady Nadzorczej, którzy przekazali aktualizację tych informacji. W przypadku pozostałych członków Spółka przekaże zaktualizowane informacje niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map