Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 19.08.2020 r.

Zarząd AQUA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki AQUA S.A. które odbyło się w dniu 19.08.2020 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu

5

Załączniki :

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map