Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 17.06.2021 r.

Zarząd AQUA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki AQUA S.A. które odbyło się w dniu 17.06.2021 r.

Jednocześnie Zarząd AQUA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki AQUA S.A. odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 5 porządku obrad „Wybór Komisji Skrutacyjnej”.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu
Załączniki:

Uchwaly_ZWZA_AQUA_SA_20210617 (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map