Zarząd AQUA S.A. informuje, że  w dniu 30.12.2021 została podpisana umowa na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 z firmą Morison Finansista Audit Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-005), ul. Główna 6, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Państwową Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 255.Umowa została podpisana z firmą wybraną przez Radę Nadzorczą Spółki mocą Uchwały Nr 2 z dnia 20 grudnia 2021 roku, o czym Emitent informował w raporcie EBI-12/2021 w dniu 22.12.2021r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. p.11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map